Szerzői jogok


Olvasási idő: 4 perc

A TudományPláza és annak valamennyi tartalmi eleme a TudományPláza szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a TudományPláza előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. A TudományPláza online magazin oldalain közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek mások által a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.

A tartalmak átvétele teljes cikket érintően tilos! A tartalomra részben átvett, nem teljes szöveggel, például a cikk első bekezdései, lehet hivatkozni, ha az átvett és újonnan megjelenő tartalom oldalán az adott TudományPláza cikkre mutató közvetlen link jelenik meg, amely jelzi a médium nevét és a cikk címét: TudományPláza – Átvett cikk pontos címe.

A TudományPláza cikkeire és tartalmaira, megfelelő vonatkozásban és a fenti formátumú link biztosításával, szabadon lehet hivatkozni. Ugyanez vonatkozik a cikkek tartalmának idézésére. Tilos átvenni úgy cikket, hogy a szerzőnél van csak feltüntetve a TudományPláza név vagy a TudományPláza újságírójának neve és nem biztosított a link az oldalunkra! Minden átvett tartalmat az oldalra, adott cikkre, tartalomra linkelt pontos hivatkozással kell megadni, illetve egy-egy cikk vagy tartalom teljes terjedelemben történő átvétele tilos vagy egyedi elbírálás után is előzetes engedélyhez kötött.

A TudományPláza tájékoztatja látogatóit és felhasználóit, hogy a Matematika rovat teljes tartalma a korábban www.mathematika.hu oldalon működő honlap tartalmi átvételéből származik, melynek egyedüli tulajdonosa Szoboszlai Réka, aki engedélyt adott a TudományPláza számára a tartalmak közlésére. Minden átvett tartalmat az oldalra, adott cikkre, tartalomra linkelt pontos hivatkozással kell megadni, illetve egy-egy cikk vagy tartalom teljes terjedelemben történő átvétele tilos vagy egyedi elbírálás után is előzetes engedélyhez kötött.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A TudományPláza fenntart minden, a magazin bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A magazinhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A TudományPláza pontos és hiteles információk közlését tűzte ki célul, de a hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

A Felhasználók az általuk, a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak, hozzászólások tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a TudományPláza számára. ATudományPláza ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

A TudományPláza jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is.

Tilos a TudományPláza tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A TudományPláza ebben az esetben tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.

A TudományPlázán szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

A tudomanyplaza.hu domainnév, valamint az „TudományPláza” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása, a hivatkozások kivételével, kizárólag a TudományPláza előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A bannerek hirdetésnek minősülnek.

Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

A szabad felhasználás esetei

1. Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2. A honlapon található cikkekre mutató link más honlapon szabadon elhelyezhető. A mutatott cikknek átkattintható hiperhivatkozással megtekinthetőnek kell lennie a honlapon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link. A magazintól értesüléseket átvenni csak a TudományPlázára való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a TudományPlázára utaló egyértelmű, oldalra való átlinkeléssel is megerősített hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Tilos átvenni úgy cikket, hogy a szerzőnél van csak feltüntetve a TudományPláza név vagy a TudományPláza újságírójának neve és nem biztosított a link az oldalunkra! Minden átvett tartalmat az oldalra, adott cikkre, tartalomra linkelt pontos hivatkozással kell megadni, illetve egy-egy cikk vagy tartalom teljes terjedelemben történő átvétele tilos vagy egyedi elbírálás után is előzetes engedélyhez kötött.

3. A tartalmak átvétele teljes cikket érintően tilos! A tartalomra részben átvett, nem teljes szöveggel, például a cikk első bekezdései, lehet hivatkozni, ha az átvett és újonnan megjelenő tartalom oldalán az adott TudományPláza cikkre mutató közvetlen link jelenik meg, amely jelzi a médium nevét és a cikk címét: TudományPláza – Átvett cikk pontos címe.

Másodközlés írásbeli engedéllyel

1. A honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 1. pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a TudományPláza írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A TudományPláza a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a TudományPláza díjazásra jogosult.

2. A TudományPláza szerzői jog által védett művei jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei:

A TudományPláza a szerzői jog által védett műveit előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni. A polgári jogi jogkövetkezmények körében követelhető:

  • a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása,
  • a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyatása és a jogsértő eltiltása a további jogsértéstől,
  • hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítson,
  • hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról,
  • a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése,
  • a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítása,
  • a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalása, meghatározott személynek történő átadása, kereskedelmi forgalomból való visszahívása, onnan való végleges kivonása, illetve megsemmisítése,
  • a polgári jogi felelősség szabályai szerinti károk megtérítése.

 

Fotók, képek

Szerkesztőségünk minden esetben törekszik arra, hogy jogtiszta képeket és illusztrációkat használjon. Ennek érdekében általában ingyenesen átvehető fotókat alkalmazunk a Pixabay, a Pexels, a Freegreat és az Unsplash weboldalakról, vagy saját fotóinkat használjuk. A Freepik szolgáltatóval való szerződéses kapcsolatunk lehetővé teszi a képeik használatát, illetve a máshonnan származó képek esetében igyekszünk feltüntetni a forrást és vagy a szerzőt.

Mindenkit arra kérünk, hogyha szerzői jogsértést tapasztal, akkor azonnal és először keresse szerkesztőségünket, mert biztosan nem szándékos jogsértést hajtunk végre. Ha ilyen esetre fény derül, akkor a hibát azonnal javítani szeretnénk.