Biocímkék ismerete – tudatos vásárló vagyok


Az öko- és biocímke és a környezetbarát termékjelzés azonos fogalmak.
Olvasási idő: 9 perc

Az öko- és biocímke és a környezetbarát termékjelzés azonos fogalmak.

Ezek a termékjelzések kettős szerepet kapnak. Az első mint gazdasági eszköz, a másik ezzel szoros összefüggésben mint önszabályozási eszköz. Kialakulásuknak alapvető oka, hogy egyre bővül az olyan fogyasztók köre, akik megbízható környezetbarát, „zöld” terméket vagy szolgáltatást kívánnak választani. Ehhez pedig szükség van a megfelelő iránymutatásra. Az öko- és biocímkék ugyanis elsősorban a fogyasztói információ eszközei. Arra mutatnak rá, hogy az adott termék vagy szolgáltatás a többihez képest kedvezőbb környezeti tulajdonságokkal rendelkezik.

Mindezek segítségével és a tudatos vásárlói tájékozottság birtoklásával szinte könnyedén el tudunk igazodni a termékek világában és akár változtathatunk is vásárlási, fogyasztási szokásainkon. Két ugyanolyannak tűnő termék közül dönthetünk a környezetbarátabb vagy az egészségesebb mellett. A biocímkék ismerete így válik hasznossá és így tesz bennünket tudatos vásárlóvá.

Több európai címkével is találkozhatunk a hazai polcokon és termékeken.

Több ismert is van, bár a mai napig vannak, akiknek ezek ismeretlenek. Néhányat most mi is bemutatunk, amikre érdemes figyelni:

Minden előre csomagolt bio terméken kötelező feltüntetni ezt a címkét, melyet az Európai Unió területén állítottak elő. Mi a neve?Eurolevél, vagyis az Európai Uniós ökológiai logót 2010 óta minden olyan előrecsomagolt bioterméken fel kell tüntetni, amely teljes egészében megfelel az EU ökológiai gazdálkodásról szóló rendeletének, és az uniós tagállamokból származik. Importált termékek esetén használata nem kötelező. A biotermesztés szabályai az egész Európai Unióban egységesek, a szabályok betartását és a tanúsítványok kiállítását nemzeti szervezetek végzik minden tagállamban. Az EU Organic jelölését minden olyan előre csomagolt bioterméken kötelező feltüntetni, amelyet az Európai Unió területén állítanak elő. Ha valami ezzel a logóval van ellátva, akkor az adott biotermék étel vagy ital, nem tartalmaz édesítőszert, színezéket, ízfokozót, stabilizátort és adalékanyagot is csak abban az esetben, ha anélkül nem állítható elő vagy nem tartósítható a szóban forgó élelmiszer.

Öko- és biocímkék – tudatos vásárló. DemeterA Demeter egy 1928-ban alapított védjegy. Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek megjelölésére használják. A világ legnagyobb farmergazdaságait fogja össze és a három legnagyobb biotermék tanúsító szervezet egyike. A legszigorúbb és a legmegbízhatóbb szabályozás egész Európában. A hazai biodinamikus mozgalom az 1970-es években vette kezdetét, eleinte a hazai biomozgalommal, mint a Biokultúra, szoros együttműködésben, annak biodinamikus szakosztályaként működött.

2000-ben alakult meg az országos hatókörrel és önálló szervezetként  működő Biodinamikus Közhasznú Egyesület, amely a biodinamikus szemléletű termelőket, fogyasztókat és egészségvédőket tömöríti magába. Az egyesület célja, hogy elősegítse a biodinamikus mezőgazdaság hazai elterjedését. Mindezt rendszeres publikációkkal, könyvek és egyéb kiadványok például a Demeter irányelvek lefordításával és megjelentetésével, intenzív tanfolyamok, gyakorlati bemutatók és gazdaságlátogatások szervezésével, szaktanácsadással segíti. A biodinamikus mezőgazdaságok gazdái biodinamikus szemléletűek. Vagyis kerülik a vegyszereket, és követik a természet változásainak törvényszerűségeit. Földjeik fás és művelt területek, ahol állatok, növények együttesen megtalálhatók.

Melyik az a biocímke, amelyik az Európai háztartási gépek energiahatékonyságáról informál?Az energiacímkét a hűtőgépeken, mosó- és mosogatógépeken, vízmelegítőkön, tűzhelyeken, fényforrásokon és légkondicionáló berendezéseken kötelező feltüntetni. 1995-ben vezették be, célja, hogy pontos, felismerhető és összehasonlítható információval lássa el a fogyasztókat a háztartási készülékek energiafogyasztására, teljesítményére és egyéb lényeges tulajdonságaira vonatkozóan. Lehetővé teszi, hogy azonosítsuk egy adott termék tényleges energiahatékonyságát, és felbecsüljük a termék energiaköltség-csökkentési képességét. Energiafogyasztás szempontjából több osztályba sorolható be egy A-tól G-ig terjedő skálán a fogyasztási cikk.

Az A betű (zöld szín) jelöli a legnagyobb, a G betű (piros szín) pedig a legkisebb mértékű energiamegtakarítást. Jelenleg, ha egy bizonyos típuson belül a készülékek túlnyomó többségének besorolása, vagyis energiahatékonysága eléri az A osztályt, a skála 1-3 további osztállyal (A+, A++ és A+++) bővíthető. Mivel sok gyártó állít elő egyre energiatakarékosabb termékeket, egyre több készüléket sorolnak az A+, A++ vagy A+++ kategóriába. A tapasztalatok alapján azonban ezek az alkategóriák gyakran megtévesztik a fogyasztókat.

Ezért 2021-től fokozatosan meg fognak szűnni a következő termékcsoportok esetében:

hűtők, mosogatógépek, mosógépek, televíziók, lámpák. Az új osztályozási rendszer csak az A-G besorolásokat fogja használni (tehát az A+, A++ és A+++ kategóriákat nem).

Ez a logó a teljesített hulladék-hasznosítási kötelezettséget jelöli.A Zöld Pont védjegyet számos termék csomagolásán megtalálhatjuk. Először Németországban tüntették fel a gyártók a termékek csomagolásán, hogy jelezzék, gondoskodnak a hulladékká vált csomagolás hasznosításáról. A Zöld Pont védjeggyel ellátott termékek gyártói, illetve behozói, importőrei az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. mint kizárólagos használati engedélyes további engedélye alapján használhatják termékeik csomagolásán a védjegyet, úgynevezett védjegyhasználati díj ellenében. A hasznosítási díj fizetése ellenében a koordináló szervezet megszervezi a csomagolási hulladék szelektív begyűjtését és hasznosítását.

Ezt az igazolást kaphatják meg azok a cégek, amik főleg vegyianyagos termékeiket nem tesztelték állatokon.A Leaping Bunny program biztosíték arra, hogy a termékfejlesztés egyik szakaszában sem végeztek állatkísérleteket. Ennek biztosítékai a rendszeres, szigorú és független ellenőrzések. Az „ugró nyuszi” egyedülálló, mivel ez a minőségpecsét az első nemzetközi kezdeményezés az állatkísérlet-mentes kozmetikumok előállítása terén. Így a címke egy globális állatjólléti politikát képvisel. A cégek évente kötelesek beszámolni tevékenységükről és független szervezettel auditáltatni tevékenységüket. A logó igen elterjedt az Egyesült Államokban, Kanadában és az Európai Unióban is. Az unióban 2013 tavasza óta nem hozható forgalomba olyan kozmetikum, amelyet vagy amelynek összetevőjét állatokon tesztelték. 

Ez a címke a kevésbé kedvezőtlen környezeti hatásokkal rendelkező termékeket és szolgáltatásokat jelöli. Mi a neve?Nordic Ecolabel az észak-európai régió, vagyis Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia és Izland ökovédjegye. Ezt a környezetbarát címkét olyan termékek kaphatják meg, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló más áruk. Célja, hogy piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus-elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint riválisaik. Lehetnek például újrahasznosítottak, újratölthetők, komposztálhatók, csökkentett erőforrás-felhasználásúak, vagy veszélyes anyagoktól mentesek. A rendszer alapjait szabályzat és jogszabály rögzíti. Mindegyik államban működik egy tanúsításért felelős szervezet, és a termékcsoportok kritériumrendszereit közösen dolgozzák ki. A védjegy odaítélését a termékek, szolgáltatások ellenőrzését és tanúsítását állami fenntartású intézmény koordinálja.

Melyik biocímke szerepel a képen? A Bio Siegel 2001 óta az egyetlen olyan nemzeti biovédjegy Németországban, mely hiteles, harmadik fél általi tanúsítást ad a szigorú EU-s követelményekkel lépést tartó termelőknek. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szabályok és rendelkezések szerint 2012. július 1-jétől az előre csomagolt ökológiai élelmiszereken fel kell tüntetni az EU biogazdálkodási logóját az ellenőrző szervezet által kiadott kapcsolódó kóddal és az összetevőkre vonatkozó általános eredet-megjelöléssel együtt.

Az Eurolevélhez hasonló, főleg német területen használt védjegy. A Bio Siegel címke alkalmazható az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós rendelkezések hatálya alá tartozó, nem feldolgozott mezőgazdasági termékeken és az emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra szánt feldolgozott termékeken is. A minősítést az a termék kaphatja meg, mely legalább 95%-ban bio, vagyis ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokat tartalmaz.

Öko- és biocímkék – tudatos vásárló. NaturlandNaturland Szövetség célja a természetes állapotukban meghagyott, kíméletesen feldolgozott élelmiszerek előállításának támogatás és tanúsítása. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg a bio minősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják, a folyamatos ellenőrzések biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó terméket vásárol. Biotermesztés szabályai az egész Európai Unióban egységesen meghatározottak, a szabályok betartását és a tanúsítványok kiállítását nemzeti szervezetek végzik minden tagállamban. A Naturland egy német védjegy de Magyarországon rendszeresen látható az üzletek polcain.

 

Az Austria Bio Garatie a legelterjedtebb, hazánkban is jól ismert osztrák biominősítés (AT-BIO-301). A címke célja a környezetvédelem és Magyarországon rendszeresen találkozhatunk vele.Az Austria Bio Garantie a legelterjedtebb, hazánkban is jól ismert osztrák biominősítés (AT-BIO-301). A címke célja a környezetvédelem. Magyarországon rendszeresen találkozhatunk vele. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg ezt a bio minősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják, a folyamatos ellenőrzések pedig biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárol. A biotermesztés szabályai az egész Európai Unióban egységesek. A szabályok betartását és a tanúsítványok kiállítását nemzeti szervezetek végzik minden tagállamban. Ezért az  EU Organic jelölését is fel kell tüntetni a termékek csomagolásán.

UTZ Certified egy fenntarthatósági program kávét, kakaót és teát termelő farmerek számára, amely keretében meglévő, ismert márkájú termékeket gyártó és forgalmazó cégekkel működhetnek együtt.UTZ Certified egy fenntarthatósági program kávét, kakaót és teát termelő farmerek számára. Keretében meglévő, ismert márkájú termékeket gyártó és forgalmazó cégekkel lehet együtt müködni. A programban részt vevő gazdálkodók jobb termelési és mezőgazdasági gyakorlatokat sajátíthatnak el, biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörülményeket teremthetnek és környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett dolgozhatnak. Ilyen a peszticidek csökkentése, fenntartható talaj-, víz- és energiahasználat. A program segítségével a gazdák jobb terméshez, ezzel magasabb jövedelemhez juthatnak, méltányos megélhetést biztosítva maguknak és családjuknak.

Az UTZ Certified programban való részvételnek és a logó használatnak való megfelelést szigorú követelmények mellett, független szervezet ellenőrzi. A program átláthatóan működik, követelményrendszere a fenntarthatóság szempontjából releváns. Nagy márkák termékein találhatjuk meg a logót. Itthon is elterjedt címke. Egyes jelentések szerint az ilyen minősítéssel ellátott kávé több mint fele UTZ logót visel. Vásárláskor érdemes azokat a termékeket keresni, ahol a logo mellett az is szerepel, hogy 100% UTZ Certified. A logót ugyanis olyan termékek címkéjén is lehet használni, amelyek nem teljes egészében minősített gazdaságokból származnak.

A Bio Suisse Svájc biovédjegye. Közös és egységes szabványok a mezőgazdaságra és a feldolgozásra vonatkozóan. A Bio Suisse Svájc biovédjegye. Közös és egységes szabvány a mezőgazdaságra és a feldolgozásra vonatkozóan. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg a biominősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják. A folyamatos ellenőrzések ebben az esetben is biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárol.

Fairtrade védjegy a méltányos kereskedelemből származó termékeket minősítő védjegy. A méltányos kereskedelem lényege, hogy az általános világpiaci áraktól függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők.Fairtrade védjegy a méltányos kereskedelemből származó termékeket minősítő védjegy. A méltányos kereskedelem lényege, hogy az általános világpiaci áraktól függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők, amely valóban kifejezi az előállítók anyagi és munkaráfordításait. A méltányos kereskedelemben résztvevő felek minden esetben egyedi árat alakítanak ki, figyelembe véve a mindenkori gazdasági és szociális sőt, ökológiai körülményeket. Azokban az esetekben, amikor az áruk árát nemzetközi egyezmények határozzák meg például a kávét vagy kakaót, minimál árat alakítanak ki, mely a világpiaci árnál magasabb.

Ezáltal a termelők olyan továbbfejlesztett termelési rendszereket és munkakörülményeket tudnak átvenni, amelyek mind a gazdák, mind a munkások, mind pedig és a környezet hasznára válnak. A kritériumoknak megfelelő termelőket és importőröket felveszik a nemzetközi fair trade nyilvántartásba. A méltányos kereskedelemből származó termékeket forgalmazni kívánó kereskedőknek bejegyzett forrásoktól kell vásárolniuk. Valamint saját üzletvitelüknek is meg kell felelnie a vonatkozó vizsgálati követelményeknek. Az odaítéléssel foglalkozó szervezetek felelősek a termelők, importőrök és kereskedők folyamatos ellenőrzéséért, hogy azok biztosan megérdemeljék a fair trade védjegyek használatát, és hogy szigorúan betartsák a kritériumokat.

BDIH német jelzéssel sokszor találkozhatunk a hazai piacokon. A jelenleg BDIH-logóval ellátott kozmetikumokról biztosan tudhatjuk, hogy növényi alapanyagaik a lehető legnagyobb mértékben  de nem kötelezően  ellenőrzött biotermesztésből származnak.BDIH német jelzéssel sokszor találkozhatunk a hazai piacokon. A jelenleg BDIH-logóval ellátott kozmetikumokról biztosan tudhatjuk, hogy növényi alapanyagaik a lehető legnagyobb mértékben, de nem kötelezően  ellenőrzött biotermesztésből származnak, vagy vadon gyűjtötték őket. Nincsenek bennük szintetikus színezékek és illatanyagok, kőolajszármazékok. Csakis természetes vagy természetazonos anyagoknak köszönhetik tartósságukat. A natúr kozmetikumok olyan arc- és testápolási készítmények, melyek előállításához kizárólag természetes eredetű alapanyagokat, mint a gyógynövény-, zöldség-, gyümölcskivonatok, növényi olajok, fűszernövények, illóolajok, növényi glicerint használnak és szintetikus kémiai anyagoktól mentesek.

A természetes összetevőket azonban nem biztos, hogy bioelőírások szerint termesztették. Így egy natúrkozmetikumban például előfordulhat növényvédőszer-maradék vagy állati eredetű összetevőknél gyógyszermaradvány. A termékek előállítása során tilos a génmódosított anyagok felhasználása és az állatkísérlet. Valamint tilos a radioaktív sugárzással végzett tartósítás. A BDIH minősítésű termékek viszont hamarosan eltűnnek a polcokról.

Helyüket a több minősítő szervezetet tömörítő COSMOS logóval ellátott szépészeti cikkek veszik át.

Az Ecocert a legelterjedtebb, nemzetközileg is ismert francia biominősítés (FR-BIO-01). Van intézetük Németországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban is. Az Ecocert a legelterjedtebb, nemzetközileg is ismert francia biominősítés (FR-BIO-01). Van intézetük Németországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban is. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg ezt a biominősítést.

A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják. A folyamatos ellenőrzések azt biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó (köznapi néven bio) zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárol. Az  EU Organic jelölését is fel kell tüntetni a termékek csomagolásán. Az Ecocert logót itthon gyakran minősített bio kozmetikumokon találhatjuk meg.

NaTrue szigorú kritériumokkal minősíti a kozmetikai termékeket. A minőségvédő szervezetet, európai érdekközösséget hoztak létre saját kritériumrendszerrel és logóval 2008-ban NaTrue néven Brüsszelben a vezető európai natúr- és biokozmetikumot gyártó cégek.NaTrue szigorú kritériumokkal minősíti a kozmetikai termékeket. A minőségvédő szervezetet, európai érdekközösségek hozták létre. Saját kritériumrendszerrel és logóval 2008-ban, NaTrue néven Brüsszelben. Egyre több kozmetikai terméket hoznak forgalomba szerte a világon az organikus, ökológiai és természetes hívószavak alatt. A tisztánlátás mind nehezebbé válik a gyártók, a kereskedők és a fogyasztók számára is.

A NaTrue állítása szerint azzal a céllal alakult, hogy  mint küldetési nyilatkozatukban megfogalmazzák,  a profitérdekelt minősítő szervezetek helyett egy etikailag és ökológiailag szigorúbb követelményeket előíró, pártatlan szakértők munkájára támaszkodó európai platform jöjjön létre. Segítségével könnyebbé válik az eligazodás a vásárlók számára. Ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a minősítést, az összetevők megfelelését független tanúsító intézetnek kell igazolnia a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján. Ezt az eljárást a kérelmező gyártó létesítményeinek auditálása követi. Ahhoz viszont, hogy egy cég használhassa azt, készítményeinek egy-egy termékcsoportban legalább 75%-ban meg kell felelnie az előírt kritériumoknak.

A magyar polcokon egyre több a német Öko-test magazin emblémájával ellátott termék. Az Öko-test egy német nyelvű vásárlói magazin, amely 1985 óta foglalkozik különböző termékek egészségi és környezeti szempontú tesztelésével. A magyar polcokon egyre több a német Öko-test magazin emblémájával ellátott termék. A magazin 1985 óta foglalkozik különböző termékek egészségi és környezeti szempontú tesztelésével. A jelölés csupán azt jelzi, hogy a magazin tesztjén jól (gut) vagy nagyon jól (sehr gut) szerepelt-e a termék. A lap a tesztek kritériumait a legújabb tudományos eredmények alapján határozza meg és független laboratóriumokban végzi a méréseket.

Az összetevők, hatóanyagok, káros anyagok, környezeti hatások vizsgálatakor az Öko-test általában szigorúbban ítél, mint ahogy azt a törvények előírják. Ám nincs életciklus elemzés és nincs folyamatos tanúsítás. A címkén szerepel az is, melyik lapszámban (év/hó) szerepel a teszt, ellenőrizhetjük a tartalmat és láthatjuk mennyire frissek az eredmények. Tehát, ha ilyen logóval ellátott terméket vásárolunk, akkor a magazin feltételeinek megfelelő legkisebb ökológiai kockázatú vagy legkevésbé egészségkárosító alternatívát kapjuk.

Több országnak is van külön környezetbarát védjegye

Szlovákia környezetbarát védjegye a SAZP (Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia). Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el.Szlovákia környezetbarát védjegye a SAZP (Slovenska Agentura Zivotneho Prostredia). Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el.

Használatának lényege, hogy piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus-elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint riválisaik. Az Európai Uniónak és több más államnak is van nemzeti környezetbarát védjegye.

A képen az Umweltzeichen környezetbarát termékcímkéje látható!Ausztria környezetbarát védjegye az Umweltzeichen. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el. A rendszer alapjait szabályzat, jogszabály rögzíti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaítélését, és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsítását. A védjegyet Friedensreich Hundertwasser tervezte.

Az AENOR Spanyolország környezetbarát védjegye. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el.Az AENOR Spanyolország környezetbarát védjegye. Ebben az esetben is azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat jelzi, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké.

Ebben az esetben is piaci előnyben részesülhetnek azok a termékek, melyek életciklus-elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint riválisaik. A rendszer alapjait szabályzat, jogszabály rögzíti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaítélését és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsítását.

 

 

A CENIA Csehország környezetbarát védjegye. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el.A CENIA Csehország környezetbarát védjegye. Ami az eddig már felsorolt környezetbarát címkékhez hasonlóan müködik.

Az európai biocímkék itthon is megtalálhatók, ezért érdemes őket keresni.

A Forest Stewardship Council  (FSCAz Forest Stewardship Council  (FSC) felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer. ) felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer. A minősítés szavatolja, hogy az erdőgazdaságok, faipari üzemek, bútorgyárak betartják a szervezet szabványait és előírásait. Az általuk forgalmazott termékek megfelelnek a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételeinek. A fakitermelés és az erdő(újra)telepítés során érvényesülnie kell a biológiai fajgazdagság és az ökológiai egyensúly fenntartásának, az érintett területeken biztosítani kell a dolgozók és a lakosság jogainak és érdekeinek érvényesülését is.

A minősítés során figyelembe vett szempontok közé tartozik például, hogy gyártásához nem üldöztek el őshonos erdőlakókat, nem pusztítottak el természetvédelmi területeket, nem használtak veszélyes növényvédő-szereket. Továbbá nem termeltek génmódosított fafajtákat sem. A kitermelés során betartottak minden törvényt és szabályt, a kivágott fák helyére újakat telepítettek. Az előírások igazodnak a nemzeti, helyi sajátosságokhoz. Az alapanyagokat feldolgozó üzemek nem szerződnek illegális fakitermelőkkel vagy ilyen forrásból származó alapanyagokkal dolgozó beszállítókkal. Továbbá a gyártás, illetve kereskedelem során is követték az FSC szabványait és előírásait. Az FSC jelölés megtalálható papír termékeken, kiadványokon, csomagoló anyagokon, bútorokon és kapható már FSC minősítésű gumikesztyű is.

Az NF-Environment Franciaország környezetbarát védjegye. Kizárólag bútorokat és szerelvényeket nyerhetik el a minősítést. Az NF-Environment Franciaország környezetbarát védjegye. Kizárólag bútorok és szerelvények nyerhetik el a minősítést. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat jelöli, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek a versenytársakhoz képest. Használatának lényegét már sokszor elmondtuk a fentiekben.

Az ENERGY STAR programja az Európai Unió és az Egyesült Államok kormánya közötti megállapodást követte az irodai berendezések energiafogyasztási címkézésének összehangolására.Az  ENERGY STAR programja az Európai Unió és az Egyesült Államok kormánya közötti megállapodást követte az irodai berendezések energiafogyasztási címkézésének összehangolására. Ezt az Európai Bizottság irányítja. Az amerikai partner a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) volt, amely 1992-ben indította el az USA-ban a rendszert. Az EU-USA megállapodás 2018. február 20-án lejárt. De a mai napig ez azt mutatja, hogy a termék megfelel az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal energiafelhasználási kritériumainak.Previous Fagyosszentek ünnepe
Next Idézd fel a korábbi tudásodat, itt a német-kvíz!

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

hat + kettő =