Magyar biocímkék ismerete – tudatos vásárló vagyok


Az öko- és biocímke, illetve a környezetbarát termékjelzés azonos fogalmak. A magyar biocímkék egyre elterjedtebbek a boltok polcain.
Olvasási idő: 4 perc

Előző cikkünkben már ismertettük, hogy mik is azok az öko- és biocímkék.

De ismétlés a tudás anyja. Az öko- és biocímke, illetve a környezetbarát termékjelzés azonos fogalmak. Ezek segítségével, vásárláskor két ugyanolyannak tűnő termék közül dönthetünk a környezetbarátabb vagy az egészségesebb mellett. A biocímkék ismerete így válik hasznossá és így tesz bennünket tudatos vásárlóvá.

Bár törvény nem szabályozza szigorúan a bio, öko és natúr terminusok használatát, alkalmazását vannak szervek, amik igen. A termékek csomagolásain feltüntetett tájékoztató címkék alapján informálódhatunk sok mindenről, akár azok környezetre gyakorolt hatásáról is. Előfordul, hogy a gyártó, forgalmazó vagy reklámozó vállalkozás a kínált árut a valóságosnál kedvezőbbnek tünteti fel a fogyasztók előtt. Ha valaki biztosan környezetbarát termékeket keres, akkor érdemes a megbízható minősítő szervezetek logóját keresni. Bár a védjegyek odaítélésének szempontjai különbözőek, abban hasonlítanak egymásra, hogy valamiféle ellenőrzött minőséget takarnak.

2019-ben már több biocímkével is találkozhatunk a hazai polcokon és termékeken.

Több ismert is van, bár biztosan sok olyan is akad, amelyek a mai napig  ismeretlenek. Néhányat ezek közül is bemutatunk. Ezekre érdemes figyelni:

A Magyar Termék Nagydíj civil kezdeményezésű pályázati rendszer.A Magyar Termék Nagydíj civil kezdeményezésű pályázati rendszer. Célja az Európai Unió előírásainak megfelelő minőségi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi elvárásoknak való megfelelés elterjesztése a termék-előállítók és felhasználók körében a fogyasztói bizalom erősítése érdekében. A díjazottak között megtalálhatók 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozások, de vegyes tulajdonban lévő gyártók is. A díjra egy évente meghirdetett pályázat útján lehet jelentkezni.  Magyarországon gyártott, forgalmazott termékcsaládok és szolgáltatások pályázhatnak. A pályázat részét képezi a termék vagy szolgáltatás környezeti jellemzőinek bemutatása is. Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőrzik.

A Magyar Baromfi a Baromfi Termék Tanács védjegyeA Magyar Baromfi a Baromfi Termék Tanács védjegye. A tanács szabályzata szerint a védjegyet a minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági szabályoknak megfelelő, hazai alapanyagból Magyarországon gyártott friss vagy feldolgozott baromfihús termékek kaphatják.  A Baromfi Termék Tanács szigorú, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezi tagjait, és tájékoztatásuk szerint független minőségbiztosítási szervezettel ellenőrzi a feltételek meglétét.

A Földművelésügyi Minisztérium 1998-ban hozta létre a Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegyet.

Melyik biocímke az, ami nem csak minőséget jelöl, de országimázst is erősít?Azzal a célkitűzéssel, hogy a kiemelkedően magas minőségű magyar élelmiszereket megkülönböztesse a piaci kínálatban. A KMÉ Program az előállítókat, a kereskedőket és a fogyasztókat egyaránt megcélozza. A védjegylogó feltüntetése a terméken ösztönzi a termék-előállítókat a minőség fejlesztésére, javítására és a kiváló minőség fenntartására. Hatékony eszköz a piaci ismertség növeléséhez. Kereskedők számára a védjegyet elnyert termékek listája alapján könnyebb kiválasztani a partnereket és a forgalmazandó termékeket, előnyt jelent a tanúsító szerv által garantált állandó magas minőség. A védjegy segíti a fogyasztók tájékoztatását, garantálja a magasabb minőségi színvonalat, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztéséhez. A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyhasználati jog pályázat útján nyerhető el.

2016-tól a KMÉ védjegyre kertészeti termékekkel is lehet pályázni.

HU- ÖKO-01 egy bio minősítés. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg ezt a bio-minősítést. HU-ÖKO-01 egy biominősítés. A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg ezt a biominősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják. A folyamatos ellenőrzések pedig biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó (köznapi néven bio) zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárolhasson. Magyarországon a HU-ÖKO-01 jelet a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. adja. A Biokontroll Kft. kozmetikumok minősítésére is jogosult. A minősített biokozmetikumok összetevőinek minimum 95% kell, hogy ökológiai termelésből származzon, csupán a fennmaradó 5% állhat hagyományos összetevőkből.

A HU-ÖKO-02 is egy biomínősítés. Ausztria vezető ellenőrző szervezetének magyarországi leánycége, több közép- és kelet-európai bioüzem áll ellenőrzésük alatt.A HU-ÖKO-02 is egy biominősítés. Ausztria vezető ellenőrző szervezetének magyarországi leánycége, több közép- és kelet-európai bioüzem áll ellenőrzésük alatt. Ilyen címkével ellátott termékek vásárlása esetén biztosak lehetünk benne, hogy az általunk vásárolt élelmiszer egészséges. Ezen felül a fenntartható gazdálkodást támogatjuk általa.

A logót csak azok az üzemek helyezhetik el a termékeiken, melyek az adott termék utolsó termelési vagy feldolgozási műveletet végzik és a Hungária Öko Garancia Kft.-vel érvényes ellenőrzési szerződéssel rendelkeznek. Fontos, hogy a mezőgazdasági vállalkozások kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó termékeken tüntethetik fel a logót. Átállás alatti termékeken nem. A Premium Hungaricum Egyesület védjegyet bocsát ki és használati jogot biztosít azon tagjainak, akik azonosulnak az egyesület célkitűzéseivel. Illetve termékeik, szolgáltatásaik megfelelnek azon követelményeknek, melyek a védjegyszabályzatban szerepelnek (minőség, megjelenés, szellemiség).

Lehetőséget biztosít a védjegy használójának marketingeszközként való megjelenítésre, minőségi megkülönböztetésre. A termékbírálat szempontjai lehetnek az élelmiszer beltartalma (íz, illat, állomány, szín), esztétikai megjelenése, nyomon követhetősége, minőségbiztosítása, csomagolása vagy jelölése. Az egyesület saját tájékoztatása szerint a premium olyan minőségi terméket jelöl, mely azon túlmenően, hogy megfelel nemzetközi minőségi követelményeknek, valamely tulajdonságában kiemelkedően több vagy jobb más, ezen követelmények szerint ugyancsak minőségi termékeknél. A „hungaricum” olyan, magyar gyártók által előállított, a hazai kulturális- és gasztronómiai hagyományhoz szorosan kapcsolódó terméket jelent, mely jellegzetesen magán hordoz egyedülállóan helyi, tájjellegű tulajdonságokat.

A Hazai Termék, Hazai Feldolgozású Termék és a Magyar Szolgáltatás védjegyek tanúsító védjegyek.

A Hazai Termék, Hazai Feldolgozású Termék és a Magyar Szolgáltatás védjegyek tanúsító védjegyek. A védjegy jogosultja a "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft.A védjegy jogosultja a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft., aki a tanúsítást és ennek alapján a védjegy használatát engedélyezi, azon vállalkozások részére, amelyek árui és/vagy szolgáltatásai teljesítik a szabályzat szerinti minőségi és egyéb jellemzőket. A tanúsító védjegy olyan védjegy, amely meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű árukat vagy szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja.

A tanúsítandó minőségi vagy egyéb jellemzőket, valamint a tanúsítás szabályait a védjegyhez kapcsolódó szabályzat tartalmazza. A tanúsítandó minőségi vagy egyéb jellemzők bármilyen jellemzők lehetnek, amelyek a szabályzatban előre rögzítésre kerülnek. A tanúsítást a tanúsító védjegy jogosultja hajtja végre, aki saját maga nem jogosult a tanúsító védjegy használatára.

A Magyar Termék 2006-ban, 13 hazai cég összefogásával alakult azzal a céllal, hogy közös költségkeret összeadásával, központi kommunikációval segítse visszaállítani a magyar munkaerő és a magyar termék becsületét.A Magyar Termék 2006-ban, 13 hazai cég összefogásával alakult azzal a céllal, hogy közös költségkeret összeadásával, központi kommunikációval segítse visszaállítani a magyar munkaerő és a magyar termék becsületét. Piaci szereplők általi kezdeményezés, amely szeretné megnyerni a gazdasági döntéshozók támogatását az ország gazdasági eredményének javítása érdekében. Kizárólag olyan terméken találhatjuk meg a címkét, amely végleges formáját Magyarországon nyerte, és a hazai forgalomba hozatal előtt más országban nem került forgalomba.

Egyes címkék a környezet védelméről tájékoztatnak.

A Környezetbarát Termék védjegy Magyarországon 1994 óta használt jelzés, amely a termékek környezetbarát vagy környezetkímélő jellegét tanúsítja.A Környezetbarát Termék védjegy Magyarországon 1994 óta használt jelzés, amely a termékek környezetbarát vagy környezetkímélő jellegét tanúsítja. A nemzeti környezetbarát termékminősítő rendszer az EU ökocímke mintájára jött létre. A rendszer célja egyrészt a vállalatok ösztönzése tisztább technológiák alkalmazására és környezetbarát termékek fejlesztésére, másrészt az ezek iránti kereslet elősegítése. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek kedvezőtlen környezeti hatásai jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel látják el. Célja, hogy piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, amelyek életciklus-elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint riválisaik (újrahasznosított, újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag tartalma).

A Kiváló Magyar Termék/Élelmiszer védjegyet 1998-ban hozták létre. A védjegy célja az élelmiszer-előállítók védelme, a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyásolása, az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése, az élelmiszergyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre és az országimázs erősítése. A Kiváló Magyar Termék/Élelmiszer védjegyet 1998-ban hozták létre. A védjegy célja az élelmiszer-előállítók védelme, a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztói döntések befolyásolása, az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztése, az élelmiszergyártók ösztönzése a minőségfejlesztésre és az országimázs erősítése. A védjegyet pályázat útján lehet elnyerni, amelyet a KMÉ Bíráló Bizottság folyamatosan bírál el.

A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy jól láthatóan jelzi, hogy az adott termék kiváló minőséggel bír, tulajdonságaiban kiemelkedik az áruházak polcain megtalálható áruk tömegéből. A pályázatra azok a Magyarországon élelmiszeripari termelést folytató cégek, kis-és középvállalatok jelentkezhetnek, akiknek élelmiszertermékei legalább egy tulajdonságukban kiemelkedők, megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, valamint a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy kritérium rendszerének.Previous Atomreaktor-típusok az energiatermelés szolgálatában I.
Next Fagyosszentek ünnepe

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1 × egy =