Feladatok integrálszámítás

1.) Számítsd ki a következő függvények primitív függvényeit! a.)  f(x) = 3x   b.)  f(x) = 8×3   c.)  f(x) = x2 + x   d.) f(x) = 3×2 + 4x + 1   e.) f(x) = x6 – 3×5 + 7×3    f.)        g.)          h.)          i.)       j.) …

9 21k
Share
Területszámítás - TUDOMÁNYPLÁZA - Matematika

Figyelem: Az f(x) < 0 értékekre az integrál szintén negatív. A függvény görbéje és az x tengely közötti terület lesz az integrál. Ha a függvény a megadott intervallumon egy vagy több zérushellyel rendelkezik, akkor az egyes területeket külön-külön kell kiszámolni, majd ezeket összeadni. Ha a függvény görbéje és az x tengely közötti területet úgy kell meghatározni, …

0 2.6k
Share