Arany János-gyűjtemény


Arany János-gyűjtemény
Olvasási idő: 2 perc

Az Irodalomtudományi Intézetben az Arany János-életmű szövegkiadásaiból, tudástáraiból és az Arany János-emlékév tudományos rendezvényeiből, publikációiból létrehoztak egy gyűjteményt.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete létrehozta az Arany János-gyűjteményt, amely az életmű szövegkiadásait, tudástárait, valamint az költő születésének 200. évfordulója alkalmából 2017–2018-ban rendezett emlékév tudományos eseményeit és publikációit tartalmazza.

A honlap egyszerre kiindulópontja, centruma és összefoglalója az Arany János-filológiának, az életmű tanításának és népszerűsítésének. Feltünteti az költő munkásságára vonatkozó valamennyi könyvészeti adatot. A 19 kötetből álló, 1951 és 2015 között megjelent kritikai kiadás és a fennmaradt Arany-kéziratok ‒ a versek, a fordítások, a dalszövegek, a levelek és a tanulmányok ‒ digitalizált és jegyzetelt változata új összefüggések feltárására ad lehetőséget. Az Arany-verstár a költői életmű átfogó digitális adatbázisa, amely tartalmazza a Dalgyűjteményt is. A fellelhető darabok zenei előadásával együtt.

A honlapon megtalálhatók az Arany János-emlékév tudományos ülésszakainak előadásai, tanulmány- és konferenciakötetei, valamint az irodalomtörténeti dokumentumok, közöttük Voinovich Géza Arany-életrajzának második, bővített kiadása. Készül az Arany János Művei című új kritikai kiadás is, amelynek megjelenése 2016-ban kezdődött el a Lapszéli jegyzetek első kötetével.

Az Arany János-gyűjtemény részeként találhatunk itt egy Arany János-bibliográfiát is, amely tartalmazza Arany műveinek magyar és idegen nyelvű kiadásai, levelezése és a korábbi bibliográfiák könyvészeti adatait. Valamint az életére, lírai, epikus és értekező életművére, költői nyelvhasználatára, irodalmi működésére és kapcsolataira, a társművészetekhez (zenéhez és a képzőművészethez) fűződő viszonyára, utóéletére és kultuszára, illetve művei fogadtatástörténetére vonatkozó szakirodalom összességét. Az 1970-ig tartó időszak anyagának alapja A magyar irodalomtörténet bibliográfiája című tízkötetes bibliográfia 3., az 1849 és 1905 közötti irodalomtörténeti korszak szakirodalmát összefoglaló kötete.

A gyűjtemény sokrétűen kereshető, egyedi keresőszavak és szakrendi besorolás alapján egyaránt.

Erre nézve az Irodalomtudományi Intézet bibliográfiai portáljának keresési útmutatója szolgál eligazítással. Az 1971-től kezdődő időszak bibliográfiai adatait a DigiPhil integrált könyvtári rendszere (Koha) tartalmazza, amely lehetőséget nyújt a többirányú keresésre és rekordkapcsolatok létrehozására. (Ezek teljes körű feltöltése jelenleg is folyik, a gyűjtemény folyamatosan bővül.) A két gyűjtemény egyesítése és az egyes tételek annotációjának (vagyis tartalmuk rövid összefoglalásának) a befejezése a közeli jövőben várható.

Kerüljön egészen közel Arany Jánoshoz!

Mit kapott ajándékba a költő Petőfi Sándortól? Hol vásárolt bútorokat az Arany család? Milyen színű ruhákat kedvelt a költő? Mikor kezdett el dohányozni? Ezekre a kérdésekre Arany János és családja közgyűjteményekben található tárgyi hagyatékának feldolgozása adhat választ. A katalógus annak a kulturális környezetnek a megértésére vállalkozik, amelyben a személyes tárgyak érintkezésbe kerültek használóikkal.Previous Mennyit tudnak magukról az állatok?
Next A Golf-áramlat és a felmelegedés

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

20 − kilenc =