Megjelent a The Oxford Guide to the Uralic Languages című kötet


Megjelent a The Oxford Guide to the Uralic Languages című kötet nyolc magyar szerzője van
Olvasási idő: 3 perc

A kiadvány a tudomány legfrissebb eredményeinek tükrében mutatja be az uráli nyelvek rendszerének sokszínűségét.

Megjelent a The Oxford Guide to the Uralic Languages című kötetA fentiek mellett a The Oxford Guide to the Uralic Languages című kötet az uráli nyelvek egymás közötti kapcsolatait, történeti változásait és Eurázsia más nyelveihez fűződő viszonyait is bemutatja. Bakró-Nagy Marianne, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) professzor emeritája, valamint Johanna Laakso, a Bécsi Egyetem professzora és prof. em. Dr. Elena Skribnik, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem Finnugorisztika Tanszékének vezetője szerkesztésében elkészült átfogó kötet – a szerkesztők szándéka szerint – egy olyan kézikönyv, amely az uráli nyelvek tanulmányozására szakosodott hallgatókon és kutatókon kívül többek között a tipológusok, összehasonlító nyelvészek számára is megfelelő hivatkozási alap lehet.

Annak ellenére, hogy az uráli finnugor nyelvek kutatása hosszú és gazdag múltra tekint vissza, a leírások nagy része különféle nemzeti hagyományokon alapult.

Továbbá az eredmények egyik-másik nyelv vagy témakör tekintetében mára már nem állják meg a helyüket. A The Oxford Guide to the Uralic Languages kötet a tudományterület vezető és ifjabb kutatóinak munkája révén átfogó módon készült. A kötet három nagyobb egységből épül fel. A hat fejezetből álló első rész a rekonstruált uráli alapnyelvet és rendszerének jellemzőit, a leánynyelvek kialakulását, illetve a három nemzetállami nyelv, azaz a magyar, a finn és az észt történetét és államnyelvvé válását mutatja be. Ugyanebben a részben olvashatunk a Baltikumtól Szibériáig terjedő terület kisebb uráli nyelveinek veszélyeztetettségéről és a revitalizációs törekvésekről, valamint e nyelvek írásbeliségének kialakulásáról és jellemzőiről.

A második rész harminchárom fejezetből áll. Ezekben az egyes uráli nyelvekről és azok grammatikai rendszereiről kaphatunk áttekintést a fonológiai jellemzőktől a morfológiai, szintaktikai sajátosságokig. Ezekben a részekben kitérnek a szókincs és a nyelvi kapcsolatok ismertetésére is. Itt több olyan nyelv is szerepel, amelyeknek rendszereit eddig viszonylag kevéssé kutatták vagy, amelyekről nem állt rendelkezésre angol nyelvű leírás. A fejezetek kisebb szövegmintákkal zárulnak.

A könyv harmadik része tizennégy fejezetből áll. Ezekben a szerzők esettanulmányaiban az uráli nyelveken átívelő fonológiai, morfológiai és szintaktikai jellemzőket tárgyalnak összehasonlító, tipológiai megközelítésben. Ezekre a témákra eddig kevesebb figyelem irányult, vagy áttekintő összefoglalásuk még nem valósult meg.

Magyar vonatkozását tekintve elmondható, hogy a kötet negyvenhárom szerzője közül nyolc magyar.

Ők név szerint Gugán Katalin, Kenesei István és Sipos Mária az NYTK, Szeverényi Sándor és Sipőcz Katalin a Szegedi Tudományegyetem, Szécsényi Krisztina az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatója, Schön Zsófia a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem, Wagner-Nagy Beáta pedig a Hamburgi Egyetem munkatársa.

Az Uralic Languages kötet szerzői:

 • Ante Aikio (Luobbal Sámmol Sámmol Ánte), Sámi University of Applied Sciences
 • Rigina Ajanki, University of Helsinki
 • Marianne Bakró-Nagy, Research Institute for Linguistics
 • Jeremy Bradley, University of Vienna
 • Svetlana Burkova, Novosibirsk State Technical University
 • Svetlana Edygarova, University of Helsinki
 • Ulla-Maija Forsberg, University of Helsinki
 • Riho Grünthal, University of Helsinki
 • Katalin Gugán, Research Institute for Linguistics
 • Arja Hamari, University of Helsinki
 • Gwen Eva Janda, Ludwig Maximilian University Munich
 • Markus Juutinen, University of Oulu
 • Olga Kazakevič, Research Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
 • Istvan Kenesei, Research Institute for Linguistics
 • Seppo Kittilä, University of Helsinki
 • Gerson Klumpp, University of Tartu
 • Eino Koponen, University of Helsinki
 • Johanna Laakso, University of Vienna
 • Nikolay Kuznetsov, University of Tartu
 • Elena Markus, University of Tartu and Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences
 • Helle Metslang, University of Tartu
 • Matti Miestamo, University of Helsinki
 • Karl Pajusalu, University of Tartu
 • Annika Pasanen, Sámi University of Applied Sciences
 • Timo Rantanen, University of Turku
 • Michael Rießler, University of Eastern Finland
 • Fedor Rozhanskiy, University of Tartu and Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy
 • of Sciences
 • Janne Saarikivi, University of Helsinki
 • Sirkka Saarinen, University of Turku
 • Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg University Mainz
 • Zsófia Schön, Ludwig Maximilian University Munich
 • Florian Siegl, Independent Scholar
 • Katalin Sipőcz, University of Szeged
 • Mária Sipos, Research Institute for Linguistics
 • Elena Skribnik, Ludwig Maximilian University Munich
 • Krisztina Szécsényi, Eötvös Loránd University, Budapest
 • Sándor Szeverényi, University of Szeged
 • Taarna Valtonen, University of Oulu
 • Outi Vesakoski, University of Turku
 • Maria Vilkuna, University of Helsinki
 • Beáta Wagner-Nagy, University of Hamburg
 • Jussi Ylikoski, University of Oulu
 • Konstantin Zamyatin, University of Helsinki


Previous "Matematikai neuronok" az agyban
Next Európa egyetlen gluténjelző kutyája

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

hat + 1 =