A Magyar Tudomány Ünnepe 2019


A Magyar Tudomány Ünnepe 2019
Olvasási idő: 5 perc

A Magyar Tudomány Ünnepe idén is egy egész országra kiterjedő, egy hónapon át tartó programsorozat, több száz rendezvénnyel, előadással.

Az országgyűlés a 2003. évi XCIII törvénnyel november 3-át – a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, lehetővé téve a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.

2019 novemberében 16. alkalommal rendezik meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2019” című országos és határon túli programsorozatot.

Az esemény idei mottója: „Értékteremtő tudomány”.

Az idei rendezvénysorozat szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy támogató környezetben valamennyi tudományterület megteremti – egy nemzet jólétét szolgálva, nemzeti kincseit gyarapítva – azt az értéket, amely annak megfelelő helyén hasznosul, és ezek az értékek természetükből adódóan más módon mérhetőek. Több tudományterületen paradigmaváltás megy végbe napjainkban, emiatt is kiemelten fontos a kutatási eredmények felelős interpretálása. Az idei mottó rávilágít a kutatói pálya vonzerejére is, és a kutatómunkát mint hivatást hirdeti a felnövekvő generációk számára.

MTA előadások

Az idei rendezvénysorozat nyitóelőadásán, a veszprémi Pannon Egyetemen Abonyi János vezeti be a hallgatóságot a mindannyiunkat körülvevő, összekapcsolódott és összefonódott rendszerek világába.

November 5., kedd 18.00, Díszterem: 
Repülő ékszerek: nanoszerkezetek lepkeszárnyon a fizika és a biológia között – Biró László Péter

November 6., szerda 18.00, Díszterem: 
Lépten-nyomon geológia: A Kárpát-medence tűzhányói (filmvetítés) – Mosonyi Szabolcs, Harangi Szabolcs

November 7., csütörtök 18.00, Díszterem: 
A körforgásos gazdaság különböző aspektusai – Fogarassy Csaba és Szabó Gábor

November 11., hétfő 18.00, Díszterem: 
A precíziós agrárium és az ökológiai fenntarthatóság – Neményi Miklós

November 12., kedd 18.00, Díszterem: 
Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia a rákkutatásban és biológiában – Horváth Péter

November 13., szerda 18.00, Díszterem: 
A szegedi lézeres kutatóközpont a lézeralapú kutatás élvonalában – Varjú Katalin

November 14., csütörtök 18.00, Díszterem: 
Legyőzhető-e a szkizofrénia? Egy új magyar gyógyszer története – Greiner István

 

A Debreceni Egyetem néhány eseménye

2019. november 5. 
A Tudomány Napja a TTK-n
A rendezvény célja, hogy a TTK-n működő kutatócsoportok bemutatkozzanak a szélesebb közönség számára.

2019. november 6.
„Új utakon” – Gyakorlati pedagógiai és alkalmazott társadalomtudományi kutatások a DE GYGYK-án
A Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar fiatal oktatói számára a Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett tematikus konferencia alkalmat kínál az egyéni kutatások a szélesebb körű bemutatására.

2019. november 7. 
Adattudomány – tudományos ülés
Szív- és Érkutatási Kiválóságközpont – IRONHEART Tudományos Ülése

2019. november 12.
Karácsony Sándor és Kiss Árpád Gyűjteményi Szimpózium

2019. november 13.
Hogyan változnak a párkapcsolatok és családok az Egyesült Államokban és szerte a világban? – könyvbemutató

2019. november 14.
„Értékteremtő tudomány” – nemzetközi konferencia

2019. november 19.
A biofizika ötven éve Debrecenben

2019. november 20.
The Afterlife of the Ruins of the World Trade Center – előadás
A Magyar Tudomány Ünnepe a Debreceni Egyetem Szolnok Campusában

2019. november. 27.
Innovációk a segítő szakmákban – konferencia
A népegészségtan legújabb eredményeinek megismertetése

2019. november 30.
Hang, szó, szellem – 19. századi filozófiai konferencia
A rendezvényen olyan filozófiatörténeti előadásokat hallhatunk, amelyek a „hosszú” 19. század gazdag bölcseleti irodalmának valamely szerzőjét, témáját, irányzatát vagy korszakát a címben szereplő három kifejezés legalább egyikének kontextusában tárgyalja.

Doktor- és díszdoktoravató ünnepség

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem programjai:

2019. november 4.
Urban Cultures in The Early Modern Habsburg Territories

2019. november 5-6.
A Tudomány Kapujában poszterverseny és kiállítás

2019. november 6.
„A migrációban rejlő lehetőségek és veszélyek Európában”
A munkavállalási célú vándorlás aktuális kérdései Magyarországon

2019. november 7.
A bűnügyi tudományok új kihívásai a 21. században I. Bűn és büntetés

2019. november 7-8.
Miracle or Necessity?
A conference on the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall

2019. november 13.
Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought című könyvének bemutatója

2019. november 14.
Száz éve történt: tervektől a megvalósulásig
A regionális rendvédelemtől az állami rendőrségig

2019. november 14.
„Megelőzni a vízválságot” – Országos VÍZÉRTÉK Konferencia

2019. november 25.
Klímaváltozás = világgazdasági rend átalakulás?

2019. november 26.
Könyvtár, mint híd a tudomány és a kutatás között

2019. november 27.
Robothadviselés 2019

2019. november 28.
Jó Állam – Hatékony Haderő: Antropológia és hadtudomány 3.0

2019. november 28.
A katonai logisztika időszerű kérdései

2019. november 28.
Az új gyülekezési szabályok alkalmazása első évének tapasztalatai rendészeti megközelítésben

 

Budapesti Corvinus Egyetem programok

2019. 11. 06. – 17.00-19.00 Corvinus Faculty Club
Ép szóban ép lélek – Egészségtudatos kommunikáció
Az est során a BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet oktatói legfrissebb kutatásaik tükrében arra reflektálnak, mekkora szerepe van a kommunikációnak az egészségesebb, illetve egészségtudatosabb életmód kialakításában. 

2019. 11. 08. 11.30-12.30, E.118.2
A sportgazdaság és a gazdálkodástudomány kapcsolata
Az előadás célja bemutatni a sportgazdaság és a gazdálkodástudomány kapcsolódását, a terület elmúlt évtizedekben történő alakulását. 

2019. 11. 11. 17.20–18.50, C.559
Kelet-Közép-Európa integrációs fejlettsége
A program célja, hogy olyan gazdasági témákat mutasson és vitasson meg a résztvevőkkel, amelyek aktuálisak a kelet-közép-európai országok szempontjából.

2019. 11. 12. 15.00–16.30, E.311
Önvezető járművek a közeljövő társadalmában
A Budapesti Corvinus Egyetem folyamatban lévő kutatása különösen arra az előttünk álló időszakra fókuszál, amikor az önvezető technológia terjedése felgyorsul, de még bizonyosan együtt kell működnie napjaink közlekedési rendszerének elemeivel és szereplőivel.

2019. 11. 15. 14.00–17.00, C.510
Versenyfutás az idővel
A program célja feltárni a szülők és gyermekek együtt töltött idejének fontosságát, az idő mennyiségét és elsősorban minőségét tekintve.

2019. 11. 20. 10.00 – helyszín szervezés alatt.
Tudománymetria – tények, trendek, dilemmák 

2019. 11. 20. 14.00–16.00 – helyszín szervezés alatt.
Hogyan növelhető Magyarország versenyképessége?
A Budapesti Corvinus Egyetem és az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Ipar és Vállalatgazdaságtani albizottsága a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény keretében szervezett kerekasztal-beszélgetése fórumot kínál a kormányzati, a kutatóintézeti és az egyetemi szakértők számára, hogy ütköztessék, megvitassák a különböző elképzeléseket, koncepciókat Magyarország versenyképessége kapcsán.

2019. 11. 22. 15.00–16.30, E.311
Turisztikai termékek innovatív fejlesztése
Az MMI Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont könyvbemutatóján a turisztikai termék fogalmának értelmezésébe és működésének rejtelmeibe kap betekintést a közönség.

 

Szent István Egyetem programjai

2019. november 5. (kedd) 8.00-10.00 – Szent István Egyetem Budapesti Képzési Hely Budapest, Szent László út 59-61., 1131, 201. szemináriumi terem
Multinacionális logisztikai trendek a XXI. században

2019. november 14. 09:00-11.40 – Szent István Egyetem, Főépület Kari Tanácsterem 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
A mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása, és az ipar 4.0 térhódítása a gazdaságban

2019. november 21. (tervezett időpont) 14:00 – Szent István Egyetem, Gödöllő, 2100 Páter Károly út 1. GTK Kari Tanácsterem
A „Szabálysértési és gazdasági büntetőjogi ismeretek közgazdászoknak” című szakkönyv bemutatója

2019. november 21. (tervezett időpont) 15:00 – Szent István Egyetem, Gödöllő, 2100 Páter Károly út 1. GTK Kari Tanácsterem
A fenntartható környezetgazdálkodás kihívásai

2019. november 22. – Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. RGVI Szénay terem 
Rurális térségek a 21. században (A Tradíció és Innováció programsorozaton belül)

2019. november 26. – Szent István Egyetem, Főépület 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
Tanácsadás szerepe a változó gazdasági környezetben

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem programok

2019. november 05. 13:00-16:00 – ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, mfszt.)
Az érem két oldala, avagy tudományterületek találkozása
Bemutatkozik az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék.

2019. november 07. 09:00 – ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)
A gyengébb fél védelmében
Konferencia a munkáltatói munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményeiről.

2019. november 07. 17:00 – 19:00 – ELTE TáTK Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.100C)
Közösségfejlesztés, társadalmi mobilitás, szolidaritás
Társadalomtudományi előadások a Magyar Tudomány Ünnepén.

2019. november 08. 17:00 – ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A, 0.83.)
Migráció és klímaváltozás
Tallár Ferenc filozófus és Melegh Attila szociológus a „Tanácstalan Köztársaság” sorozatban.

2019. november 12. 17:00 – 18:00 – ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A)
Fenntartható fejlődés és kulturális közösségi programok
A „Kulturális közösségi mintaprojektek” című kötet bemutatója.

2019. november 14. 14:00 – 17:30 – ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)
Sport, tudomány, egészség
Konferencia a rekreációról a Magyar Tudomány Ünnepén.

 

Országos Kriminológiai Intézet programok

2019. november 20. 9:00–15:00 – Országos Kriminológiai Intézet, Pusztai terem, 1122 Budapest, Maros u. 6/a.
A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései

2019. november 27.
Értékteremtő tudomány. A büntetőjog-tudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről

 

Ha valakinek vannak programjai küldje el őket!Previous 10 perc alatt feltölthető lítiumion-akkumulátor
Next Merre vezetett Ötzi, az ősember utolsó útja?

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

16 − 9 =