Az AI technológia hatása a projektmenedzsmentre


Az AI technológia hatása a projektmenedzsmentre
Olvasási idő: 3 perc

A Project Management Institute tanulmánya szerint a projektkezeléssel foglalkozó szakemberek munkájára hat AI technológia van hatással.

A jelentés átfogó áttekintést nyújt arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia (AI) a szervezetekre és a projektkezelési szakmára általában. A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a mesterséges intelligencia jelentős mértékű diszruptív hatással bír. A válaszadók 81 százalékának véleménye szerint szervezetük működését nagy mértékben befolyásolják az AI technológiák. 37 százalékuk arról számolt be, hogy szervezetük számára az AI technológiák bevezetése fontos prioritás. A projektkezeléssel foglalkozó szakemberek pedig arra számítanak, hogy az általuk kezelt, mesterséges intelligenciára támaszkodó projektek aránya 23 százalékról 37 százalékra fog nőni a következő három év során.

A Pulse of the Profession® (A szakma pulzusa) elnevezésű felmérések sorába tartozó részletes, globális online kutatás lefolytatására 2019 áprilisában/májusában került sor 551 projektmenedzsment szakember bevonásával. E globális felmérés alapján körvonalazódott meglátások arra utalnak, hogy az AI technológiák szerepe fokozatosan erősödni fog. Ennek következtében változtatni kell majd a projektmenedzsment módszerein, és a szervezeteknek is újfajta módozatokat kell bevezetniük stratégiájuk megvalósítása céljára. A jelentés hat olyan AI technológiát nevez meg, amelyek világszerte kihatással vannak a szervezetek működésére.

Jelenleg a szervezetekre legnagyobb hatást gyakorló három AI technológia a következő:

 • Tudásalapú rendszerek: A rendszer érti a feldolgozott adatok kontextusát és támogatja az emberi tanulást és döntéshozást.
 • Gépi tanulás: A rendszer elemzi az adatokat, és a felfedezett mintázatok alapján modelleket hoz létre. Ennek eredményeként hatékonyabb döntéshozás valósítható meg minimális emberi beavatkozással.
 • Döntéskezelés: A rendszer egy intelligens folyamatot vagy folyamatsort hoz létre szabályok és logikai elemzés alapján a döntéshozás automatizálása céljából.

A következő három évben a projektmenedzserek várakozásai szerint az alábbi AI technológiák egyre nagyobb szerepet fognak játszani:

 • Szakértő rendszerek: A rendszer verseng az emberi intelligenciával, és utánozza az emberi intelligenciát, készségeket vagy viselkedést egy adott területen, témában vagy szakmában.
 • Mélytanulás: A rendszer olyan neurális hálózatokat épít fel, képez ki és tesztel, amelyek megjósolják a kimeneteket és/vagy valószínűség alapján osztályoznak strukturálatlan adatokat.
 • Robotikus folyamatautomatizáció: A rendszer utánozza és automatizálja az emberi feladatokat a vállalati folyamatok támogatása céljából.

Egy közelmúltban kiadott Pulse of the Profession® jelentésben a PMI arra szólította fel a szervezeteket, hogy tegyenek lépéseket projekmenedzsment technológiai hányadosuk (Project Management Technology Quotient [PMTQ]) növelése érdekében. A PMTQ egy szervezet azon képességének mutatója, hogyan tudja kezelni és integrálni a technológiát a szervezet vagy az adott projekt igényeinek megfelelően. Ma, amikor a szervezetek egyre nagyobb mértékben vezetnek be AI technológiákat, alapvető fontosságúvá válik az, hogy PMTQ-juk magas szintű legyen.

A jelentés rámutat, hogy ideje elgondolkodni arról, hogyan tudnák a szervezetek kiaknázni az AI technológiákat egy-egy projekt sikeres lefolytatása érdekében. Mivel a projektmenedzserek feladata főként a változtatások bevezetése, kulcsfontosságú szerepet fognak játszani e technológiáknak a szervezetük működésébe való integrációjának elősegítése terén. A PMI kutatásainak eredményei szerint a magas projektmenedzsment technológia hányadossal (PMTQ) rendelkező szervezetek tudatában vannak, hogy az AI által kínált előnyök kihasználásához a technológia egyszerű bevezetésénél többre van szükség. Meg kell változtatni az alkalmazottak gondolkodását és tanulásra fókuszáló vállalati kultúrát kell meghonosítani. Továbbá a felső vezetők elkötelezett támogatására is szükség van egy olyan szervezeti infrastruktúra létrehozásához, amely biztosítja a sikeres működést.

Az Accenture által végzett kutatások szintén igazolták, hogy a jövőt legtisztábban látó szervezetek öt alapelvet követnek AI beruházásaik során.

A betűszóval MELDS-nek nevezett alapelvek szerint a szervezeteknek a következőket kell tenniük:

 • Bátorítaniuk kell a megfelelő látásmód/gondolkodásmód (Mindset [M]) kialakítását
 • Elő kell segíteniük a kísérletezést (Experimentation [E])
 • Támogatniuk kell a tevékenységekben aktívan részt vevő vezetőket (Leadership [L])
 • Az adatokat (Data [D]) be kell építeniük a stratégiájukba
 • Új készségek (Skills [S]) elsajátítására kell törekedniük

Azok a szervezetek, amelyek magukévá teszik ezt az öt elvet, az AI innovátorok. Amelyek az AI technológiák bevezetése terén lemaradó szervezeteknél jóval nagyobb valószínűséggel képesek létrehozni a projektek sikerét biztosító szervezeti infrastruktúrát. Az AI innovátorok több kulcsfontosságú projektkimeneti mutató terén is lekörözik az AI alkalmazása terén lemaradó szervezeteket:

 • A határidők jobb betartása: Az AI innovátorok elmondása szerint projektjeik 61 százalékát határidőre teljesítették, szemben a lemaradó szervezetek körében jellemző 47 százalékkal.
 • Az előnyök jobb kiaknázása: Az AI innovátorok projektjeinek 69 százaléka biztosította a tervezett üzleti előnyök 95 százalékát vagy még ennél többet is, míg a lemaradóknál az előnyöket jórészt biztosító projektek aránya mindössze 53 százalék volt.
 • Magasabb befektetésarányos megtérülés (Return on Investment [ROI]): Az AI innovátorok adatai szerint projektjeik 64 százalékának esetében elérték az eredetileg becsült ROI-t, illetve túlteljesítették azt. Ugyanakkor a lemaradók projektjeinek csak 52 százaléka érte el a tervezett ROI-t.

Az AI technológiák sikeres bevezetéséhez a szervezeteknek módosítaniuk kell a prioritásaikat is. Nem csak arra van szükség, hogy a PMTQ-t a szervezetek a felkészültségi szint mérőszámának tekintsék. Az is fontos, hogy milyen mértékben képes egy szervezet követni a MELDS elveket. Ez pedig egyre fontosabbá válik, ahogy az elkövetkezendő évek során egyre több AI technológia kerül beépítésre a működési folyamatokba.

Az AI technológiák sikeres bevezetéséhez a szervezeteknek módosítaniuk kell a prioritásaikat is.

A Project Management Institute (Projektmenedzsment Intézet [PMI]) a projekt-, program- és portfóliómenedzsmentet hivatásuknak tekintő szakemberek vezető nemzetközi szakmai szövetsége. Az 1969-ben alapított PMI a szakma több mint hárommillió képviselőjét támogatja a világ szinte minden országában. Értékes globális érdekképviseletet nyújt, együttműködési projekteket szervez, szakmai képzés és kutatások révén. Az intézet segíti a szakmai előmenetelt, támogatja a szervezetek sikeres fejlesztését. Teszi mindezt világszerte elismert szabványok, tanúsítványok kiadásával, szakmai erőforrások és eszközök rendelkezésre bocsátásával, tudományos kutatások végzésével, publikációk megjelentetésével, szakmai továbbképzési tanfolyamok szervezésével és hálózatépítési lehetőségek biztosításával.Previous A régészet kulisszatitkai
Next Kiváló Minőségű Élelmiszer - mikor, hol, miért?

No Comment

Leave a reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

6 + hat =